ส่วนประกอบของ เครื่องมือจัดฟันแบบใส

ส่วนประกอบของ เครื่องมือจัดฟันแบบใส การจัดฟันใส เป็นการจัดฟันด้วยเครื่องมือแบบถอดได้ ซึ่งทำจากชิ้นงานพลาสติกใสคุณภาพดี โดยหลักการคือ พลาสติกจะถูกเซ็ตมาล่วงหน้าเพื่อให้ค่อยๆเกิดการเคลื่อนฟันตามแผนการรักษา เมื่อทำการเปลี่ยนชิ้นงานแต่ละครั้ง ฟันก็จะค่อยๆขยับและเปลี่ยนตำแหน่งทีละน้อย (โดยเฉลี่ยครั้งละไม่เกิน 1 มิลลิเมตร)

ส่วนประกอบของ เครื่องมือจัดฟันแบบใส

1. ชิ้นงานพลาสติก (Plastic clear aligner)
เป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญของการจัดฟันระบบนี้ โดยเป็นชิ้นงานทำจากวัสดุพลาสติกคุณภาพดี ที่มีความแข็งแรง สามารถถอดเข้าออกได้ วิธีการใช้งานคือ ผู้รับการรักษาจะสวมทับชิ้นงานนี้เข้าไปที่ฟัน โดยพลาสติกจะถูกเซ็ตมาล่วงหน้าเพื่อให้ค่อยๆเกิดการเคลื่อนฟันตามแผนการรักษา เมื่อทำการเปลี่ยนชิ้นงานแต่ละครั้ง ฟันก็จะค่อยๆขยับและเปลี่ยนตำแหน่งทีละน้อย (โดยเฉลี่ยครั้งละไม่เกิน 1 มิลลิเมตร)

2. Attachment
Attachment หรือ ปุ่มที่ใช้ควบคุมทิศทางการเคลื่อนฟัน เป็นส่วนประกอบที่ทำจากวัสดุอุดฟัน มีหน้าที่ควบคุมทิศทางการเคลื่อนฟันระหว่างการจัดฟันแบบใส ทันตแพทย์จัดฟันจะทำการติดปุ่ม attachment ไปที่ผิวฟันตามแผนการรักษา ก่อนการใส่ชิ้นงานครั้งแรก (แตกต่างกันไปในแต่ละเคส)

3. อุปกรณ์เสริมอื่นๆ
นอกจากอุปกรณ์หลักแล้ว ยังมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ในการจัดฟันแบบใส (อาจแตกต่างกันไปในแต่ละเคส) เช่น ยางดึงฟัน (Elastics), Chewie (อุปกรณ์สำหรับกัดให้ชิ้นงานแนบสนิทไปกับผิวฟัน), Button เป็นต้น

ข้อดีของการจัดฟันแบบใส

1. มองแทบไม่เห็น เหมือนไม่ได้จัดฟันอยู่
เนื่องจากชิ้นงานที่ใส่ เป็นแบบใส ทำให้มองแทบไม่เห็นว่ากำลังจัดฟันอยู่ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือจัดฟัน เช่น ผู้ที่ต้องออกงานสังคมเป็นประจำ, ผู้ที่มีอาชีพที่ห้ามมีเครื่องมือจัดฟัน เช่น นักร้อง นักแสดง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นต้น

2. ถอดเข้า-ออกได้ด้วยตัวเอง
เครื่องมือจัดฟันแบบใส เป็นเครื่องมือที่สามารถถอดเข้าออกได้ ไม่ใช่เครื่องมือติดแน่น สามารถถอดได้ในยามจำเป็น หรือขณะรับประทานอาหาร ทำให้การใช้ชีวิตประจำวัน หรือการออกงานสังคมสะดวกสบายขึ้น

3. รำคาญและระคายเคืองน้อยกว่า
เนื่องจากการจัดฟันแบบติดแน่นอื่นๆ อาจพบปัญหาการระคายเคืองของลวด หรืออุปกรณ์ในช่องปากได้ ซึ่งปัญหานี้จะหมดไป สำหรับการจัดฟันแบบใส เพราะชิ้นงาน ทำจากเนื้อพลาสติกอย่างดี ที่มีขอบและพื้นผิวที่เรียบ ลดการระคายเคืองและแผลในช่องปาก

4. ดูแลทำความสะอาดช่องปากง่ายกว่า
เครื่องมือจัดฟันแบบใส เป็นเครื่องมือที่สามารถถอดเข้าออกได้ สามารถถอดได้ในขณะรับประทานอาหารและในขณะแปรงฟัน ไม่มีเศษอาหารติดตามอุปกรณ์แบบเครื่องมือติดแน่น ทำให้การดูแลทำความสะอาดสุขภาพช่องปากเป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย

5. ไม่ต้องมาพบทันตแพทย์ทุกเดือน
เนื่องจากการจัดฟันแบบใส ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องทำการเปลี่ยนชิ้นงานด้วยตนเอง ทำให้ไม่ต้องมาพบทันตแพทย์จัดฟันเพื่อปรับเครื่องมือทุกเดือน อย่างไรก็ตามทันตแพทย์จัดฟันจะนัดติดตามผลการรักษาทุก 2-3 เดือน

ข้อเสียของการจัดฟันแบบใส

1. อาจพบข้อกำจัดในการควบคุมการเคลื่อนฟันและการแก้ไขปัญหาการสับฟันที่ซับซ้อน

2. ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้เข้ารับการรักษา 100% เนื่องจากเป็นเครื่องมือแบบถอดได้ ที่ต้องใส่ด้วยตนเอง

3. เนื่องจากเป็นเครื่องมือแบบถอดได้ ทำให้มีโอกาสแตกเสียหายหรือสูญหายได้

4. อาจรู้สึกรำคาญหรือระคายเคืองได้เล็กน้อย ทำให้การพูดออกเสียงไม่ชัดในช่วงแรกที่ร่างกายยังปรับตัวไม่ได้

© 2022 News Today | Theme: Storto by CrestaProject WordPress Themes.