ชนพื้นเมืองกลุ่มสุดท้ายของศรีลังกา

ชาวเวดดาเป็นชาวป่าตามประเพณี ซึ่งออกหาอาหาร ล่าสัตว์ และอาศัยอยู่ในกลุ่มที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันในถ้ำในป่าทึบของศรีลังกา แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับพวกเขา กุนาบัณฑิลาตฺโต เป็นของชุมชนเวทดา ซึ่งเป็นชาวอะบอริจินที่เก่าแก่ที่สุดของศรีลังกา ผู้คนของเขาเป็นชาวป่าที่ออกหาอาหาร ล่าสัตว์ และอาศัยอยู่ในถ้ำที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันในป่าทึบของศรีลังกา

โดยย้ายจากถ้ำหนึ่งไปยังอีกถ้ำหนึ่งเมื่อมีคนจากกลุ่มนี้เสียชีวิต หลังจากเสียชีวิตแล้ว พวกเขาก็วางศพลงบนพื้นถ้ำแล้วคลุมด้วยใบไม้ ขณะรวมตัวกันที่ต้นไม้ใหญ่เพื่อสวดภาวนาให้ผู้ตาย และถวายเนื้อป่า น้ำผึ้ง และหัวป่าแก่บรรพบุรุษของพวกเขา และเทพแห่งต้นไม้ แม่น้ำ และป่าทึบ เราสวดอ้อนวอนเพื่อชีวิตหลังความตายของพวกเขา เพื่อให้วิญญาณของพวกเขาเป็นของพระเจ้า พวกเขาจะดูแลเรา ทุกวันนี้ พระเวทอาศัยอยู่กระจัดกระจายในการตั้งถิ่นฐานเล็กๆ บนเนินเขา Hunnasgiriya ในภาคกลางของศรีลังกา จนถึงที่ราบชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะ อย่างไรก็ตาม นานก่อนที่ชาวอินโด-อารยันซึ่งปัจจุบันเป็นชาวพุทธสิงหลที่มีอำนาจเหนือกว่า จะเดินทางมายังศรีลังกาจากอินเดียเมื่อราว 543 ปีก่อนคริสตศักราช พระเวทอาศัยอยู่ทั่วเกาะ แม้จะเป็นผู้อาศัยที่เก่าแก่ที่สุดของศรีลังกา แต่หลายคนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกเขาเลย เป็นเวลาหลายศตวรรษ Veddas ถูกตราหน้าและกดขี่โดยกฎสิงหล และจำกัดเฉพาะความสนใจของนักท่องเที่ยวเท่านั้น ปัจจุบันพระเวทมีสัดส่วนน้อยกว่า 1%ของประชากรทั้งประเทศ

© 2022 News Today | Theme: Storto by CrestaProject WordPress Themes.